Bestuur en Vrijwilligers

Koningsdag zal als vanouds gezellig gevierd gaan worden in Zuidland.
In de aanloop naar deze feestdag zijn de voorbereidingen al weer in volle gang.
Dankzij de inzet van veel vrijwilligers kan er weer een mooi programma worden gepresenteerd, met aandacht voor iedereen.

Onderstaand de mensen die Koningsdag en de activiteiten daaromheen mede mogelijk maken.

Van boven naar beneden van links naar rechts:

 

Gertjan Zevenbergen, Harry Engwirda, Cor Nobel, Annechristien van Meggelen,

Piet Zevenbergen, Adriaan van der Pols, Ger Verweij, Arnold Zevenbergen,

Martijn van der Velde, Carin Schenk, Leon Sluimer, Michael van der Velden,

Jasper de Hoog, Ronald van der Giessen, Niek Crouwel, Henk Schenk, Gerda Crouwel, Siem van Gijzen, Paul Overgaauw, Johan van der Meijs en Cees van Gijzen.

 

Op deze foto zijn niet aanwezig: Ineke Breederland, Frank Wolters, Stephen van Rij, Anton van de Schans, Peter Buitendijk, Mattijs Mol, Wim Moree, Tor Rega,

Patrick de Jong.

Oranjekrant
Hoofd- en Eindredactie
Gertjan Zevenbergen

Redactie
Harry Engwirda
Ronald van der Giessen
Annechristien van Meggelen
Adriaan van der Pols
Wendy Sluimer
Michael van der Velden
Arnold Zevenbergen

Advertentieverkoop
Harry Engwirda
Adriaan van der Pols

Verkoop
Jasper de Hoog
Annechristien van Meggelen
Henk Schenk
Wendy Sluimer
Piet Zevenbergen

Vormgeving en opmaak
ThePictureCreator.nl

Fotografie
Zuidland ons Dorp
ThePictureCreator.nl
Van Leeuwen Fotografie
Gertjan Zevenbergen

Dagelijks bestuur
Voorzitter
Adriaan van der Pols

Penningmeester
Gerben van der Velden

Secretaris
Annechristien van Meggelen

Dagelijks Bestuur  
Harry Engwirda
Jasper de Hoog
Henk Schenk

Secretariaat
Ineke Breederland
Gerda Crouwel
Wendy Sluimer
  
Commissieleden
Piet Zevenbergen (voorzitter)
Peter Buitendijk
Niek Crouwel
Ronald van der Giessen
Cees van Gijzen
Siem van Gijzen
Jasper de Hoog
Patrick de Jong
Johan van der Meijs
Matthijs Mol
Wim Moree
Cor Nobel
Paul Overgaauw
Victor van der Pols
Stephen van Rij
Anton van der Schans
Leon Sluimer
Ger Verweij

Ledenadministratie
Frank Wolters

Website en Social Media
Arnold Zevenbergen
Erevoorzitter
Mevrouw Mirjam Salet, burgemeester van Nissewaard