Steun Ons!
Geef u op als lid en steun de Oranjevereniging van Zuidland voor slechts €8,00 per jaar, hiermee draagt u niet alleen financieel bij aan de organisatie van de jaarlijkse evenementen die wij organiseren, maar u profiteert ook van aanbiedingen.

Voor uw en ons gemak gaat de contributiebetaling op basis van automatische incasso. Stuur hiervoor het ingevulde  SEPA formulier naar: secretariaat@ovzuidland.nl
Vermeld hierin uw:

Ÿ
Naam
Ÿ
Adres
Ÿ
Telefoonnummer
Ÿ
E-mail adres

Zodra wij het ingevulde en ondertekende formulier retour hebben ontvangen, zal uw lidmaatschap verwerkt worden door onze ledenadministratie.

1) De lidmaatschapskaarten zijn rondgebracht. Staat er een m achter het bedrag, dan heeft u een machtiging gegeven en wordt de contributie in maart afgeschreven. Nog geen machtiging gegeven, maar wilt u dit wel voor 2017, meldt dit door het doorlopende machtiging formulier te sturen naar: secretariaat@ovzuidland.nl   

2) Nog geen lid!!?? Meldt u aan, voor € 8,00 per jaar, als lid van onze Oranjeverenigng Zuidland. Dit kan via de e-mail:
secretariaat@ovzuidland.nl of d.m.v. het briefje in de Oranjekrant of in de kraam van de OVZ op Koningsdag (t.o. de Kerkhoeck in de Kerkstraat). Steun ons werk en zorg dat Koningsdag gevierd kan blijven worden, zoals u dat al jaren in Zuidland gewend bent.

3) Wilt u de eerste keer zelf de contributie zelf handmatig overmaken?
Dit kan op IBAN NL09 RABO 0375 9251 39. Vermeld hierbij duidelijk uw voor- en achternaam, adres, en, indien dit bekend is, uw lidmaatschapsnummer.

De automatische incasso zal voor medio mei plaatsvinden.

Contributie over het jaar 2017

 

 

Informatie doorlopende machtiging

 

 

 

Informatie IBAN - SEPA

 

 

IBAN - SEPA
Machtiging