Coronavirus: activiteiten Koningsdag 27 april en Bevrijdingsfestiviteiten 2 mei

Wij zijn/waren als vereniging al volop bezig met de voorbereidingen voor beide dagen.

Echter, als gevolg van het coronavirus zien wij ons genoodzaakt om de geplande activiteiten voor Koningsdag (27 april) en het Bevrijdingsfeest (2 mei) helaas te verplaatsen naar een ander moment. Wij zijn ons aan het beraden of we een deel van de voor beide dagen geplande activiteiten misschien naar 5 september 2020 kunnen verschuiven.

Vanuit de bond van Oranjeverenigingen werd het als volgt geschreven:
“We bevinden ons in onwerkelijke tijden, waarin dingen gebeuren die we met z’n allen nog nooit hebben meegemaakt. Ons hele land, meer nog, de hele wereld is in de greep van een virus en die greep lijkt ons behoorlijk te verlammen. Ik schrijf bewust ‘lijkt’ want al wordt ons land meer en meer stilgezet toch ontwaren we ook een bijzondere veerkracht en creativiteit. We zien allerlei bijzondere initiatieven ontstaan waarmee mensen elkaar ondersteunen en helpen.”

Hierbij ook een verwijzing naar het schrijven van de stichting 4en5mei.nl .

We hebben de geplande activiteiten voor beide dagen al wel op onze website staan, maar dat wordt dus gedeeltelijk verplaatst naar een ander moment.