Disclaimer

Deelname aan activiteiten

  • De Oranjevereniging Zuidland neemt maatregelen om letsel of schade zoveel als mogelijk te voorkomen. Neem de veiligheidsvoorschriften en/of spelregels daarom altijd in acht.
  • Houd ook de coronamaatregelen in acht en denk aan ieders gezondheid. Houd afstand, voorkom samenscholing en vermijd dat meerdere groepjes bij dezelfde opdracht staan.
  • Deelname geschiedt op eigen verantwoording en is geheel voor eigen risico. De deelnemers zijn persoonlijk aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade van welke aard dan ook, die door toedoen of door nalatigheid van henzelf of van degene voor wie zij aansprakelijk zijn, wordt veroorzaakt.
  • De Oranjevereniging Zuidland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook vóór, tijdens of na activiteiten, evenementen, ritten, spellen en andere deelnames.

Website

  • De inhoud van de website is door de Oranjevereniging Zuidland met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch Oranjevereniging Zuidland aanvaard geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van de getoonde content op de website.
  • De Oranjevereniging Zuidland is daarnaast niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar verwezen wordt dan wel gelinkt.
  • De Oranjevereniging Zuidland is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie door middel van deze website is verkregen en/of door derden is verspreid.

Privacy

  • Door de leden verstrekte (persoons)gegevens worden in een geautomatiseerde ledenadministratie opgenomen. Gegevens uit deze administratie zullen niet aan derden, anders dan de Oranjevereniging Zuidland (OVZ) worden verstrekt.
  • Tijdens evenementen kunnen personen met persoonlijke middelen (huizen, voertuigen en dergelijke) op beelddragers worden vastgelegd. De opnamen kunnen voor de OVZ-media zoals website, Oranjekrant en Social Media worden toegepast zonder toestemming van de geportretteerde.

De volledige Privacyverklaring vindt u hier.

Wijzigingen  

Deze disclaimer kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website www.ovzuidland.nl bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig deze Disclaimer te bekijken.  

Zuidland, 29 maart 2021