Organisatie

Het bestuur en de commissieleden van onze Oranjevereniging bestaan uit vrijwilligers die zich inzetten om elk jaar weer een feestelijke Koningsdag te organiseren.

Bestuur
Erevoorzitter: de heer Foort van Oosten, Burgemeester van Nissewaard
Voorzitter: Adriaan van der Pols
Penningmeester: Gerben van der Velden
Secretaris: Gisela Kraaijenbrink
Algemeen bestuur: Patrick de Jong (Planning en Vergunningen), Joëlle Mortier (Jeugdcommissie en Avondprogramma), Cor Nobel (versieringscommissie), Anne van der Pols (Jeugd- en ouderencommissie), Arnold Zevenbergen (PR en communicatie).

Commissieleden
Ineke Breederland, Peter Buitendijk, Niek Crouwel, Joost van den Engel, Harry Engwirda, Ronald van der Giessen, Cees van Gijzen, Siem van Gijzen, Jasper de Hoog, Nick Looij, Piet van Meggelen, Johan van der Meijs, Matthijs Mol, Anouk Monster, Wim Moree, Jan van der Pols, Angela van Rij, Stephen van Rij, Richard Schaap, Henk Schenk, Wendy Sluimer, Ger Verweij, Gerda van der Wagt

Ledenadministratie
Frank Wolters

ICT, Website en Social Media
Cor Monster, Rosanne Mooldijk

Oranjekrant
Redactie: Arie Bevaart, Gisela Kraaijenbrink, Adriaan van der Pols,  Arnold Zevenbergen, Gertjan Zevenbergen.
Vormgeving: Michael van der Velden, Robbin de Vries.
Advertentieverkoop: Harry Engwirda, Joëlle Mortier, Adriaan Van Der Pols en Wendy Sluimer.

Correspondentieadressen
Postadres: Breedstraat 15, 3214 AC  Zuidland
Algemeen: secretariaat@ovzuidland.nl
Lidmaatschap: zie onze ledenadministratie pagina
Sponsoring: penningmeester@ovzuidland.nl
Website: www.ovzuidland.nl