Bestuur

Koningsdag zal als vanouds gezellig gevierd gaan worden in Zuidland.
In de aanloop naar deze feestdag zijn de voorbereidingen al weer in volle gang.
Dankzij de inzet van veel vrijwilligers kan er weer een mooi programma worden gepresenteerd, met aandacht voor iedereen.

Onderstaand de mensen die Koningsdag en de activiteiten daaromheen mede mogelijk maken.