Kinder Oranje puzzel speurtocht

Wanneer:  Koningsdag 27 april 2021
Tijd:              10:00 – 18:00 uur

Voor de kinderen hebben we een buitenactiviteit opgezet, het is in eerste instantie bedoeld voor de groep 5 t/m 8 van de basisschool, maar dat is geen grens. Iedereen mag meedoen. En ook ouders mogen natuurlijk een handje helpen.

Op diverse locaties in het  dorpscentrum is een opdrachtformulier achter de ruit geplakt met daarop leuke en uitdagende opdrachten. Bij iedere opdracht staat aangegeven waar de volgende opdracht is. Het maakt niet uit waar begonnen wordt met een opdracht, dus staat er al een groep bij een opdracht, begin dan gerust bij een volgende opdracht. Het leukste is om de opdrachten met een groepje te doen. En misschien is het handig als er één volwassene met het groepje kinderen meeloopt. Per groepje is een maximum van 5 kinderen i.v.m. de Corona maatregelen.

De antwoordformulieren zijn al verstuurd als bijlage van de Oranjekrant. Deze kan gebruikt worden voor het verwerken van de antwoorden. Vergeet ook niet een pen mee te nemen!

Met het oplossen van de opdrachten komen letters naar voren, waarmee een woord te maken is.  Onder de ingestuurde oplossingen worden drie kinderprijzen verloot. De trekking is op 8 mei a.s.

De registratie van de oplossing kan (vanaf 27 april) worden ingevoerd via deze link: Link naar registratieformulier

Veiligheid staat voorop!

Voor de deelnemers

    • De Oranjevereniging Zuidland (OVZ) neemt maatregelen om onnodige samenscholing, letsel of schade zoveel als mogelijk te voorkómen. Neem de veiligheidsvoorschriften en/of spelregels daarom altijd in acht.
    • Houd ook tijdens deelname rekening met de coronamaatregelen en denk aan ieders gezondheid. Houd afstand, voorkom samenscholing en vermijd dat meerdere groepjes bij dezelfde opdracht staan.
    • Deelname geschiedt op eigen verantwoording en is geheel voor eigen risico. OVZ verwijst hieromtrent naar de algemene disclaimer op deze website.