Uitreiking bekers “75 jaar vrijheid”


Vanaf 11 mei a.s. worden herdenkingsbekers uitgereikt aan alle basisschool kinderen in Zuidland. De bekers zullen aan de schoolleiding worden overhandigd en dan verder uitgedeeld aan de kinderen.

herdenkingsbekerNatuurlijk kunnen ook de kinderen uit Zuidland welke op een andere school buiten Zuidland zitten deze herdenkingsbeker krijgen.

U kunt uw kind(eren) welke buiten Zuidland op school gaan aanmelden via het formulier op onze website.

gedichten 75jaar

Tijdens het uitreiken van de bekers zullen bij ook de winnaars bekend worden gemaakt van de 4 mooiste gedichten. Foto’s daarvan volgen na de uitreiking…

 

 

 

Mini-editie Oranjekrant is onderweg / bezorgd

Geen feest, maar wat dan wel ?

Vandaag of morgen ontvangt u de mini-editie van de Oranjekrant.

Wij hebben gemeend om de komende dagen toch een deel van de geplande Oranjekrant informatie voor u beschikbaar te maken. Het is maar liefst 75 jaar geleden dat de bevrijding een feit was geworden. Dat konden we niet zomaar voorbij laten gaan, het is nu het moment om dat enigszins te herdenken.

Met deze mini-editie kunnen we ook nog een minimale planning meegeven, hopelijk kunnen we de komende dagen toch nog wat plezier beleven aan wat nog wel mogelijk is. We kunnen het samen!

Hierbij ook de digitale versie voor het geval u de brievenbus mini-editie mist.

Veel plezier alvast ondanks de beperkingen!

Kleurplaat of Tekening maken t.b.v. Bernissesteyn en Hart van Zuidland

In plaats van een kleurplaat of tekening maken voor de Oranjevereniging hebben we dit jaar gekozen om dit aan Bernissesteyn en het Hart van Zuidland aan te bieden.

De kleurplaat of tekening gebruiken voor jouw eigen Opa of Oma of voor iemand in de buurt die wat extra aandacht kan gebruiken mag natuurlijk ook!

De bewoners daar verdienen extra aandacht, wat hebben ze niet moeten missen de afgelopen weken.

Kijk op de kleurplaten pagina van deze website voor verdere instructies.

Vergeet vooral ook niet ook je naam op de tekening of kleurplaat te plaatsen!

Veel plezier!

Coronavirus: activiteiten Koningsdag 27 april en Bevrijdingsfestiviteiten 2 mei

Wij zijn/waren als vereniging al volop bezig met de voorbereidingen voor beide dagen.

Echter, als gevolg van het coronavirus zien wij ons genoodzaakt om de geplande activiteiten voor Koningsdag (27 april) en het Bevrijdingsfeest (2 mei) helaas te verplaatsen naar een ander moment. Wij zijn ons aan het beraden of we een deel van de voor beide dagen geplande activiteiten misschien naar 5 september 2020 kunnen verschuiven.

Vanuit de bond van Oranjeverenigingen werd het als volgt geschreven:
“We bevinden ons in onwerkelijke tijden, waarin dingen gebeuren die we met z’n allen nog nooit hebben meegemaakt. Ons hele land, meer nog, de hele wereld is in de greep van een virus en die greep lijkt ons behoorlijk te verlammen. Ik schrijf bewust ‘lijkt’ want al wordt ons land meer en meer stilgezet toch ontwaren we ook een bijzondere veerkracht en creativiteit. We zien allerlei bijzondere initiatieven ontstaan waarmee mensen elkaar ondersteunen en helpen.”

Hierbij ook een verwijzing naar het schrijven van de stichting 4en5mei.nl .

We hebben de geplande activiteiten voor beide dagen al wel op onze website staan, maar dat wordt dus gedeeltelijk verplaatst naar een ander moment.