2020 Jaarverslag van de secretaris

De Algemene Ledenvergadering wordt jaarlijks eind januari/begin februari gehouden, maar kon dit jaar geen doorgang vinden als gevolg van de coronamaatregelen.

Derhalve heeft het bestuur van de vereniging besloten het jaarverslag van de secretaris openbaar te maken via de website van Oranjevereniging Zuidland.

Eventuele bezwaren, vragen of op- en aanmerkingen naar aanleiding van het verslag kunnen worden gemaild naar de secretaris (E secretariaat@ovzuidland.nl).

U kunt hier het verslag inzien.