Jaarverslag over 2023 van de secretaris

Dit jaarverslag is onderdeel van de Algemene Ledenvergadering afgelopen maandag 29 januari 2024.

Wij publiceren dat op onze website om de leden welke niet aanwezig konden zijn op de Algemene Ledenvergadering toch een beeld te geven van de vereniging in 2023.

In de Algemene Ledenvergadering is ook besloten om het contributiebedrag te verhogen van 8 naar 9 euro per jaar. Aangezien het bedrag al diverse jaren gelijk is gebleven, terwijl de kosten voor allerlei zaken zijn toegenomen, is besloten om een verhoging aan te brengen.

Veel leesplezier met het jaarverslag !

Jaarverslag van de secretaris (2023)