Algemene ledenvergadering Oranjevereniging Zuidland 3 febr. 2020

    • Wanneer:            Maandag 3 februari a.s. om 20:00 uur
    • Waar:                    Scheijdelveweg 7-o te Zuidland.

Het bestuur van de Oranjevereniging Zuidland nodigt haar leden uit voor de Algemene Ledenvergadering, die wordt gehouden op 3 februari 2020 op het adres van Timmer-, Metsel- en Onderhoudsbedrijf Van Gijzen, gelegen op het Industrieterrein Harregat.

Naast de gebruikelijke onderwerpen wordt het programma rondom de viering van de Oranjeweek 2020 besproken, met onder andere op 27 april Koningsdag, op 2 mei uitgebreide activiteiten inclusief avondprogramma in verband met 75 jaar leven in vrijheid, op 3 mei een Oranjeconcert met een Canadees mannenkoor en op 4 mei de nationale herdenking.

Het jaarverslag en de financiële stukken zijn vanaf vandaag opvraagbaar bij het secretariaat van de vereniging (secretariaat@ovzuidland.nl). Tijdens de vergadering worden de stukken toegelicht.

Verdere inlichtingen

Secretariaat Oranjevereniging Zuidland: