Amsterdam bell ceremonies

Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen

De gong wordt geluid door Adriaan Leendert van der Pols. Hij is het langst zittende bestuurslid van Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen.

Op de Koningsdag zijn talloze Oranjeverenigingen druk in de weer om een dorps- of stadsfeest te organiseren. De Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen is de landelijke vertegenwoordiger van al deze Oranjeverenigingen. Zij staat de Oranjeverenigingen met advies en informatie terzijde en organiseert ontmoetingsmomenten voor uitwisseling van ervaringen en ideeën.

Daarnaast wil de KBOV duidelijk maken dat dit koningschap, dat niet gebonden is aan partij of groep, er in de pluriforme samenleving wil zijn voor elke Nederlandse ingezetene, ongeacht afkomst, ras of religie.

De KBOV benadrukt het belang van het bevorderen en versterken van de band tussen de Nederlandse bevolking en het Huis van Oranje. Zij tracht dit te bereiken door het initiëren en stimuleren van festiviteiten, kerkelijke- en andere herdenkingen ter gelegenheid van hoogtijdagen binnen het Huis van Oranje. Inmiddels zijn ruim 310 lokale Oranjeverenigingen lid van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen in Nederland.

Voor meer informatie: oranjebond.nl